Kurs asysty nad os. niepełnosprawną z elementami psychologii

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu opieki nad osobą niepełnosprawną, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii,
 • pierwsza pomoc,
 • rola i znaczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • anatomia i fizjologia człowieka,
 • język migowy,
 • pierwsza pomoc w nagłych przypadkach,
 • procesy starzenia się się organizmu człowieka
 • opieka, pielęgnacja i organizacja wsparcia dla osoby niepełnosprawnej,
 • umiejętności opiekuńcze,
 • terapia zajęciowa i aktywizacja,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • aspekty prawne opieki nad osobą niepełnosprawną,
 • choroby wieku podeszłego i obserwacja chorego.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ