Kurs zarządzania procesami produkcyjnymi i dystrybucją w zakładzie przemysłowym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu produkcji i dystrybucji, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Zarządzanie procesami produkcyjnymi:

 • planowanie strategiczne,
 • planowanie taktyczne i operacyjne w produkcji,
 • okres trwania  produktu,
 • charakterystyka typów produkcji,
 • sposoby planowania przy danych typach,
 • zasoby ludzkie,
 • zdolności produkcyjne,
 • wyposażenie,
 • organizacja produkcji,
 • technologa i konstrukcja,
 • charakterystyka głównego planu produkcji,
 • prognozowanie produkcji,
 • nowoczesne metody,
 • wspomaganie planowania i harmonogramu produkcji,
 • metodologia Lean,

Dystrybucja:

 • prognozowanie sprzedaży i produkcji,
 • harmonogram dystrybucji,
 • MRP, MRP II, ERP,
 • analiza ograniczeń.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ