E-learning

Edukacja elektroniczna czyli e-learning posiada wiele zalet. Główne zalety to m.in.:

  • Możliwość odbywania nauki w trybie asynchronicznym lub synchronicznym;
  • Indywidualnie dopasowany sposób kształcenia;
  • Dowolne miejsce i czas nauki;
  • Możliwość korzystania z różnych mediów;
  • Różne formy kontroli postępów

Podsumowując: E-learning jest nowoczesnym sposobem nauczania dostosowanym do nowoczesnego modelu nauczania. Sprawdza się w naszym społeczeństwie informacyjnym, pozwala na bezustanne kształcenie się niezależnie od wieku.