Kurs zakładania działalności gospodarczej i prowadzenie MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu przedsiębiorczości i zakładania firm, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Zakładanie działalności gospodarczej:

 • omówienie podstaw przedsiębiorczości, definicje i pojęcia (mały, średni przedsiębiorca
 • motywy wyboru własnego biznesu;
 • biznesplan jako narzędzie pozyskania środków finansowych
 • rodzaje i zadania biznesplanów
 • struktura biznesplanu ze szczególnym uwzględnieniem planu finansowego
 • ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
 • system finansowo-księgowy dla nowo powstałych firm;
 • charakterystyka zespołu założycielskiego,;
 • charakterystyka kadry – kultura organizacyjna przedsiębiorstw;
 • omówienie umiejętności podejmowanie działalności gospodarczej
 • Ewidencja Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych – niezbędne zgłoszenia i dokumenty

Przedsiębiorczość – prowadzenie MŚP: 

 • omówienie podstaw przedsiębiorczości, definicje i pojęcia (mały, średni przedsiębiorca), motywy wyboru własnego biznesu;
 • charakterystyka przedsiębiorczości międzynarodowej
 • omówienie pozycji polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim;
 • zalety leasingu, porównanie oferty leasingowej i kredytu bankowego;
 • Kredyty bankowe – rodzaje i warunki finansowania,
 • cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć;
 • charakterystyka Leasingu – pojęcie, rodzaje, cywilnoprawne uregulowania transakcji leasingowych;
 • pojęcie, cechy charakterystyczne, porównanie pożyczek i kredytów jako źródła finansowania
 • Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych (działanie, warunki udzielania poręczeń i gwarancji);
 • omówienie pojęcia Faktoringu (rodzaje, dostępność dla przedsiębiorców);\
 • podział przedsiębiorstw ze względu na formę prawną oraz rodzaj działalności;
 • fundusze europejskie,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP);
 • charakterystyka finansów przedsiębiorstwa, w tym formy finansowania działalności gospodarczej
 • charakterystyka Franchisingu (pojęcie, zalety i wady, dostępność dla przedsiębiorców).

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ