Kurs profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Problematyka w komunikacja:
  • bariery osobiste,
  • bariery wewnątrz organizacji,
  • proces wymiany informacji.
 • Cel komunikacji i jego znaczenie w realizacji zadań: 
  • standard komunikacji,
  • praca współpracowników,
  • cele organizacji,
  • przepływ informacji,
  • dopasowanie technik do komunikacji,
  • cele osobiste w komunikacji.
 • Odpowiedzialność w komunikacji:
  • informacja a interpretacja w komunikacji.
  • własne stanowisko,
  •  dopasowanie technik do celu komunikacji,
  • komunikaty pro-aktywne i reaktywne,
  • własna opinia.
 • Techniki poprawy skuteczności komunikacyjnej w praktyce: 
  • wypracowanie zasad skutecznej komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
  • kryterium porażki ≠ kryterium sukcesu,
  • techniki przemawiania w rozmowie,
  • praktyki komunikacyjne,
  • filtrowanie informacji – przeciwdziałanie,
  • własny styl komunikacji.
 • Komunikacja niewerbalna – wyraz postaw i emocji: 
  • komunikatywność
  • sygnały niewerbalne.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ