Kurs pozyskiwania dotacji unijnych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS 

 • Kompendium wiedzy z zakresu projektów unijnych:
  • specyfika wniosków unijnych,
  • dokumentacja projektowa,
  • trwanie projektu.
 • Budżetowanie projektów:
  • środki finansowania z unii europejskiej,
  • księgowe rozliczanie projektu unijnego.
 • Zarządzanie projektami:
   • ryzyko projektów unijnych,
   • tworzenie funduszy,
   • przeprowadzanie badań rynkowych,
  • kontroling projektu.
 • Tworzenie projektów, pisanie wniosków:
  • wnioski unijne,
  • badania dostępności dotacji,
  • promowanie projektu.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie